New Skills

Cuối cùng thì cũng sắp cầm tonfa rồi! Bài viết nhỏ liệt kê một số thay đổi trong bản cập nhật mới, người viết sẽ cập nhật thêm khi có thông tin mới, hiện tại vẫn chưa có change log tiếng Anh chính thức, nhưng 1.14 đã cho phép tải ở US account Bản cập...
Newsletter

Advertisement
Login
Loading...
Sign Up
Loading...